1. SỰ ĐỒNG Ý

1.1. Khi bạn cung cấp Thông tin Cá nhân của bạn cho chúng tôi, hoặc khi sử dụng các tính năng do Website cung cấp, tức là Bạn đồng ý với việc thu thập, lưu trữ, xử lý, chia sẻ và chuyển tiếp Thông tin của bạn theo qui định của Chính sách bảo mật này.

1.2. Bạn đồng ý tự nguyện cung cấp Thông tin Cá nhân Của bạn.

1.3. Bạn có quyền chọn không cung cấp cho chúng tôi các Thông tin Cá nhân mà chúng tôi muốn thu thập. Bạn cũng có quyền chọn rút lại sự đồng ý của mình vào bất kỳ thời điểm nào, với điều kiện bạn phải thông báo cho chúng tôi biết bằng văn bản gửi về địa chỉ info @OMS@doctor.vn. Chúng tôi có quyền không hoàn thành những mục đích liên quan đến việc thu thập Thông tin Cá nhân nói trên, và hạn chế việc sử dụng Website của bạn nếu Bạn không cung cấp Thông tin Cá nhân hoặc rút lại sự đồng ý của mình vào bất kì thời điểm nào

2. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

2.1. Chúng tôi thường xuyên cập nhật Chính sách bảo mật này. Nếu Bạn không đồng ý với những sửa đổi, bổ sung đó, vui lòng không sử dụng Website này nữa

 

3. CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN GÌ TỪ BẠN?

3.1. Chúng tôi thu thập thông tin về Bạn bao gồm Thông tin Cá nhân và Thông tin Phi cá nhân. Thông tin Cá nhân và Thông tin Phi cá nhân được gọi chung là “Thông tin”.

3.2. Thông tin Cá nhân là các dữ liệu được thu thập dùng để nhận dạng hay liên lạc với Bạn. Thông tin Cá nhân dùng cho các mục đích của Chính sách bảo mật này bao gồm nhưng không giới hạn:

(i) Tên,

(ii) Ngày tháng năm sinh,

(iii) Giới tính,

(iv) Địa chỉ email,

(v) Địa chỉ,

(vi) Tình trạng sức khỏe thể chất, tâm lý và tâm thần,

(vii) Hồ sơ y tế và bệnh sử như chiều cao, cân nặng, nhóm máu, tình trạng dị ứng, thuốc men đã dùng, v.v.

(viii) ID Đăng nhập và mật khẩu,

(ix) Số điện thoại,

(x) Thông tin tài chính như tài khoản Ngân hàng hoặc thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ, hoặc chi tiết về các công cụ thanh toán khác (dành cho các tính năng tương lai của website).

3.3. Khi Bạn truy cập, sử dụng Ứng dụng hoặc Website, chúng tôi cũng có thể thu thập các thông tin Phi cá nhân của bạn thông qua Ứng dụng hoặc Website. Thông tin đó có thể được lưu trong nhật ký. Các Thông tin Phi cá nhân này sẽ không giúp chúng tôi xác định được danh tính của Bạn. Những thông tin đó có thể bao gồm

(i) Các thông tin sử dụng của bạn như thời gian, tần suất, thời lượng và hình thức sử dụng, các tính năng đã dùng và dung lượng bộ nhớ đã dùng

(ii) Dữ liệu chính, dữ liệu giao dịch và dữ liệu khác lưu trong tài khoản sử dụng của bạn (dành cho các tính năng website tương lai)

(iii) Địa chỉ giao thức Internet (IP), loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, URL tham khảo, các file đã truy cập, số lần báo lỗi, múi giờ, hệ điều hành và những chi tiết khác về khách truy cập website được thu thập trong các file nhật ký của Chúng tôi.

 4. CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN BẰNG CÁCH NÀO?

Chúng tôi dùng các phương pháp để thu thập Thông tin của bạn bao gồm nhưng không giới hạn sau đây:

(i) Khi bạn đăng ký trên ứng dụng của chúng tôi,

(ii) Khi bạn tạo một Hồ sơ cá nhân trên ứng dụng của chúng tôi hoặc như một phần của dịch vụ,

(iii) Khi bạn cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi,

(iv) Khi bạn sử dụng các tính năng trên ứng dụng của chúng tôi và/hoặc khi bạn sử dụng các dịch vụ,

(v) Khi bạn truy cập ứng dụng hoặc các dịch vụ,

(vi) Bằng cách sử dụng các cookie (sẽ được đề cập sau đây)

5. THÔNG TIN ĐÃ THU THẬP ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO?

Chúng tôi có thể thu thập thông tin của bạn dùng cho những mục đích khác nhau bao gồm:

(i) Để giúp bạn sử dụng ứng dụng và dịch vụ. Ví dụ, bạn có thể cung cấp thông tin liên quan đến sức khoẻ của bạn trên trang web để tư vấn riêng với một y/bác sĩ được chỉ định cho trường hợp y tế của bạn hoặc người mà bạn đặt câu hỏi. Nếu câu hỏi của bạn được chia sẻ công khai, tất cả thông tin nhận dạng của bạn sẽ bị xóa. Bạn có thể cung cấp thông tin tài chính của bạn để thanh toán cho dịch vụ mà bạn cần thực hiện trên trang web (đối với các tính năng trang web trong tương lai).

(ii) để trả lời những thắc mắc gửi cho bạn;

(iii) để cung cấp cho Bạn thông tin về những sản phẩm và dịch vụ có trên Website;

(iv) để cá nhân hoá trải nghiệm của bạn trên Website;

(v) để giúp Bạn giải quyết những vấn đề khó khăn mà bạn gặp phải trên Website, gồm việc giải quyết bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào;

(vi) để quản lý trang Website một cách thích hợp;

(vii) để tiến hành duyệt xét nội bộ và phân tích dữ liệu cho Website (ví dụ, để xác định số lượng khách truy cập các trang cụ thể trong Website);

(viii) để cải tiến dịch vụ, nội dung và quảng cáo trên Website;

(ix) để bảo vệ nguyên trạng Website; và

(x) để hồi đáp các quá trình tư pháp và cung cấp thông tin cho các cơ quan thi hành luật, hoặc những vấn đề có liên quan đến việc điều tra về an toàn công cộng, được luật pháp cho phép.

(xi) để tiến hành nghiên cứu phân tích những khía cạnh khác nhau như ứng xử của người dùng, sở thích của người dùng v.v.

(xii) để tiết lộ thông tin khi pháp luật hiện hành có yêu cầu.

(xiii) khi bạn được một bác sĩ giới thiệu đến một bác sĩ khác, bạn có thể quyết định có chia sẻ lược sử trao đổi giữa bạn với bác sĩ trước đây cho vị bác sĩ mới xem hay không.

(xiv) Để lưu trữ riêng biệt những lời khuyên tư vấn y khoa cũng như hồ sơ bệnh án như: kết quả chẩn đoán, xét nghiệm, v.v. trong tài khoản ứng dụng của bạn. Ví dụ, sau khi hoàn tất cuộc trao đổi với bác sĩ, các kết quả xét nghiệm của bạn được gửi đến từ một bệnh viện hoặc trung tâm y tế chỉ được chia sẻ với bạn thông qua ứng dụng. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng tùy chọn chia sẻ/chuyển bệnh trên ứng dụng để gửi thông tin cho các bác sĩ khác nhưng chỉ với mục đích tư vấn y tế.

(gọi chung là “Mục đích”

6. CÓ THỂ CHIA SẺ VÀ GỬI THÔNG TIN BẰNG CÁCH NÀO?

6.1. Thông tin của bạn sẽ được chúng tôi trao đổi, chia sẻ, chuyển giao, tách một phần hay toàn bộ, với các bên liên kết / đại lý / nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba / đối tác / ngân hàng và cơ sở tài chính của chúng tôi xuyên biên giới và đến bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới để phục vụ các mục đích đã nêu trong Chính sách bảo mật này, theo yêu cầu của luật pháp hiện hành, hoặc trong trường hợp mua bán lại, hợp nhất hay phá sản của ứng dụng OMS@doctor.

6.2. Xin lưu ý rằng việc bảo vệ dữ liệu và các quy định bảo mật khác của các quốc gia nơi thông tin của bạn được chuyển giao có thể không toàn diện như ở quốc gia của bạn.

6.3. Bạn cần biết rằng khi OMS@doctor chuyển thông tin của bạn đến bất kỳ tổ chức nào khác trong hoặc ngoài nước, OMS@doctor sẽ áp đặt các nghĩa vụ hợp đồng cho người nhận thông tin bắt buộc phải tuân thủ các qui định của Chính sách bảo mật này.

7.THÔNG TIN CỦA BẠN ĐƯỢC BẢO VỆ BẰNG CÁCH NÀO?

7.1. Việc bảo mật Thông tin Cá nhân Của bạn là điều quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân (thông tin y tế) đã thu thập. Chúng tôi hạn chế các nhân viên, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba, các đối tác cũng như các bên liên kết, và những cơ quan cần biết thông tin này truy cập thông tin cá nhân của bạn, với điều kiện họ đồng ý tuân thủ Chính Sách Bảo Mật. Số điện thoại của bạn chỉ được dùng để hợp thức hóa tài khoản, phục hồi mật khẩu nếu có yêu cầu, hoặc liên lạc với bạn về tình trạng sức khoẻ bệnh nhân.

7.2. Dù chúng tôi sử dụng tất cả các biện pháp hợp lý và thích hợp để bảo mật mọi thông tin lưu trữ về bạn, ngăn chặn việc truy cập trái phép, Bạn vẫn nên biết rằng rằng internet không an toàn 100% và chúng tôi không thể bảo đảm thông tin cá nhân của bạn được bảo mật tuyệt đối. Chúng tôi hoặc bất cứ y/bác sĩ nào trên OMS@doctor sẽ không chịu trách nhiệm đối với mọi sự vi phạm an ninh hay vô tình thất thoát hoặc tiết lộ thông tin từ phía chúng tôi gây ra có liên quan đến thông tin cá nhân của bạn.

8. COOKIE

Chúng tôi có thể lưu tạm thời hay vĩnh viễn các ‘cookie’ trên máy tính của bạn. Cookie là các tập tin nhỏ lưu trữ thông tin được gửi đến trình duyệt của bạn từ một máy chủ và lưu trên ổ cứng máy tính. Cookie không thể đọc dữ liệu từ đĩa cứng hoặc đọc các file cookie tạo bởi những website khác. Khi bạn đóng trình duyệt, cookie tự chấm dứt. Ví dụ, khi cài một cookie trên Trình duyệt, bạn không cần phải nhập mật khẩu nhiều lần, nhờ đó mà tiết kiệm thời gian khi bạn lướt Web. Bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt, bạn có thể chấp nhận các cookie hoặc không, Bạn có thể tái lập (reset) trình duyệt để từ chối tất cả các cookie hoặc cho phép trình duyệt của bạn nhận thông báo khi có một cookie đang được gửi đến. Nếu bạn gỡ bỏ các cookie trên website, thì vẫn có thể sử dụng Website, nhưng việc truy cập sẽ bị giới hạn trong phạm vi nhất định. Hạn chế duy nhất của việc này là bạn có thể bị giới hạn trong một số liên kết hoặc chức năng của Website. Đối tác kinh doanh của chúng tôi có thể dùng cookie trên Website. Xin lưu ý rằng chúng tôi không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các cookie đó. OMS@doctor và các đối tác kinh doanh có thể dùng cookie để cá nhân hóa tốt hơn những nội dung, biểu ngữ và các khuyến mãi mà bạn thấy trên Website.

9. LIÊN KẾT

Website có thể liên kết đến nhiều trang của các bên thứ ba khác. Website của các bên thứ ba này không chịu sự kiểm soát của OMS@doctor. Xin lưu ý rằng OMS@doctor không chịu trách nhiệm với các quy định về quyền riêng tư của website thuộc các bên thứ ba nói trên. OMS@doctor khuyên bạn nên cảnh giác điều này khi rời Website và đọc các chính sách bảo mật của mỗi website thuộc bên thứ ba có thu thập thông tin cá nhân. Khi bạn quyết định truy cập một website thuộc bên thứ ba có liên kết với Website này, bạn hoàn toàn tự chịu trách nhiệm cho quyết định đó. OMS@doctor sẽ không có trách nhiệm thông báo những thay đổi về tên hay vị trí của các liên kết đối tác trên Website.

10. ĐIỀU CHỈNH NHỮNG SAI LỆCH HOẶC CẬP NHẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Nếu bạn muốn cập nhật, điều chỉnh hoặc không hài lòng về việc xử lý hay sử dụng thông tin cá nhân của bạn, bạn có thể gửi đến chúng tôi theo địa chỉ www.OMS@doctor.vn và chúng tôi sẽ cố gắng kết hợp những thay đổi đó trong một khoảng thời gian thích hợp. Nếu thông tin cá nhân của bạn được lưu trữ trong Hồ sơ cá nhân trên Website, bạn có thể dễ dàng cập nhật trên trang Hồ sơ cá nhân của Website.

Bạn không được phép sử dụng Website hoặc các Dịch vụ của Website nếu một trong các điều kiện trong Chính sách bảo mật này không phù hợp với luật hiện hành của nước Bạn

11. KHIẾU NẠI

Nếu bạn có thắc mắc hoặc phàn nàn về việc xử lý thông tin cá nhân, vui lòng gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ info@OMS@doctor.vn và chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết kịp thời.

OMS@doctor hoàn toàn có quyền thay đổi, sửa đổi, bổ sung hoặc xóa bỏ một phần trong các điều khoản của Chính sách bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào.