Lý do Overseas Medical Sponsorship ra đời

Overseas Medical Sponsorship ra đời nhằm giúp Kiều Bào Hải Ngoại gửi tiền về cho thân nhân ở Việt Nam khám sức khỏe, chữa bệnh đúng mục đích và hiệu quả.

Đồng thời cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế theo tiêu chuẩn hiện đại (Áp dụng mô hình bác sĩ gia đình đúng với các tiêu chuẩn nước ngoài theo phương châm: chăm sóc liên tục, toàn diện hướng đến dự phòng, phát hiện bệnh sớm, điều trị tích cực, chuyển đúng chuyên khoa khi cần thiết. Cung cấp đầy đủ các ứng dụng để sưu tập, xử lý thông tin liên quan về y tế) giúp Kiều Bào yên tâm về tình hình sức khỏe của thân nhân tại Việt Nam.

Ngoài ra, Overseas Medical Sponsorship còn là cầu nối giữa Kiều Bào Hải Ngoại và thân nhân ở Việt Nam trong việc sử dụng đúng mục đích của ngân khoản trợ cấp trong lĩnh vực y tế.