Hình ảnh

Giới thiệu tổng quan

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long 

Danh sách chuyên khoa

Nội nha Chi tiết
Gây mê - điều trị đau Chi tiết

Thời gian hoạt động

Thứ 2
07:00 - 17:00
Thứ 5
07:00 - 17:00
Thứ 3
07:00 - 17:00
Thứ 6
07:00 - 17:00
Thứ 4
07:00 - 17:00
Thứ 7
07:00 - 17:00
Chủ nhật
07:00 - 17:00

Giấy phép kinh doanh

Mã doanh nghiệp/ Mã giấy phép kinh doanh : 123456789